Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Základní 21 (25%)

Střední vzdělání bez výuč. listu 4 (5%)

Střední vzdělání s výuč. listem 13 (16%)

Střední vzdělání s maturitou 19 (23%)

Vyšší odborné 5 (6%)

Vysokoškolské - bakalářský program 9 (11%)

Vysokoškolské - magisterský program 3 (4%)

Vysokoškolské - doktorský program 9 (11%)

Celkem hlasů: 83