Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Základní 7 (23%)

Střední vzdělání bez výuč. listu 1 (3%)

Střední vzdělání s výuč. listem 5 (17%)

Střední vzdělání s maturitou 6 (20%)

Vyšší odborné 1 (3%)

Vysokoškolské - bakalářský program 5 (17%)

Vysokoškolské - magisterský program 1 (3%)

Vysokoškolské - doktorský program 4 (13%)

Celkem hlasů: 30