Nedotknutelnost osobního majetku?

Absolutní - bez ohledu na historickou cenu 6 (23%)

Omezená - např. u historických nemovitostí 11 (42%)

Různá - podle vůle státu 2 (8%)

Žádná 1 (4%)

Nemám jednoznačný názor 6 (23%)

Celkem hlasů: 26