Nedotknutelnost osobního majetku?

Absolutní - bez ohledu na historickou cenu 4 (19%)

Omezená - např. u historických nemovitostí 10 (48%)

Různá - podle vůle státu 2 (10%)

Žádná 1 (5%)

Nemám jednoznačný názor 4 (19%)

Celkem hlasů: 21