Nedotknutelnost osobního majetku?

Absolutní - bez ohledu na historickou cenu 8 (27%)

Omezená - např. u historických nemovitostí 11 (37%)

Různá - podle vůle státu 2 (7%)

Žádná 2 (7%)

Nemám jednoznačný názor 7 (23%)

Celkem hlasů: 30