Nedotknutelnost osobního majetku?

Absolutní - bez ohledu na historickou cenu 15 (41%)

Omezená - např. u historických nemovitostí 11 (30%)

Různá - podle vůle státu 2 (5%)

Žádná 2 (5%)

Nemám jednoznačný názor 7 (19%)

Celkem hlasů: 37