Nedotknutelnost osobního majetku?

Absolutní - bez ohledu na historickou cenu 13 (37%)

Omezená - např. u historických nemovitostí 11 (31%)

Různá - podle vůle státu 2 (6%)

Žádná 2 (6%)

Nemám jednoznačný názor 7 (20%)

Celkem hlasů: 35