Nedotknutelnost osobního majetku?

Absolutní - bez ohledu na historickou cenu 7 (26%)

Omezená - např. u historických nemovitostí 11 (41%)

Různá - podle vůle státu 2 (7%)

Žádná 1 (4%)

Nemám jednoznačný názor 6 (22%)

Celkem hlasů: 27