Nedotknutelnost osobního majetku?

Absolutní - bez ohledu na historickou cenu 15 (39%)

Omezená - např. u historických nemovitostí 11 (29%)

Různá - podle vůle státu 2 (5%)

Žádná 3 (8%)

Nemám jednoznačný názor 7 (18%)

Celkem hlasů: 38